Aktivnosti prevencije

Sigurna kuća Istra pridaje veliku važnost pridaje upravo prevenciji nasilja u adolescentskim vezama, te smo kroz godine radile sa velikim brojem učenika i učenica na različitim radionicama.

Posljednje istraživanje o nasilju u mladenačkim vezama u RH, provedeno je davne 2004.godine (CESI). No, naša saznanja (koja stječemo putem radionica sa mladima) ukazuju da se podaci nisu bitno promijenili. Vrlo je zabrinjavajući podatak da je 60% mladih doživjelo neki oblik nasilja u vezi. Dijelom je to zato jer ne znaju prepoznati nasilje, smatraju ga nečim normalnim i uobičajenim, te su sukladno tomu, vrlo nasilni i trpe veće količine nasilja. Problem je i globalan. Svjetska zdravstvena organizacija - WHO (world health organisation), 2013. godine potvrđuje rapidan rast nasilja u mladenačkim vezama, te se ovaj problem, smatra svjetskim zdravstvenim problemom i globalnim kršenjem ljudskih prava. Najranjivija skupina je populacija 16-24g.

Kroz radionicu, sudionici se upoznaju s dinamikom razvoja nasilne veze, uče prepoznati različite pojavne oblike nasilja i dobivaju neke konkretne savjete što činiti u takvim situacijama.

Ukoliko je Vaša škola zainteresirana za radionicu prevencije, kontaktirajte nas. Radionica je besplatna.

Ostale aktivnosti

Promocija rada i međusektorska suradnja

Kako bismo našim korisnicama pomogle u ostvarivanju različitih prava i u rješavanju prioritetnih životnih pitanja, nastojimo ostvariti dobru suradnju sa s različitim službama i institucijama, kao i sa srodnim organizacijama civilnog društva. Također, nastojimo kontinuirano upoznavati javnost s našim radom kako bi informacije o pomoći koju pružamo bile poznate na području cijele Istarske županije, a i šire.

Sigurna kuća Istra trenutno jedina nudi smještaj ženama žrtvama obiteljskog nasilja (i njihovoj djeci) na području Istarske županije.

Upravo zato, vrlo je važno da kroz lokalne i regionalne institucije, naše potencijalne korisnice mogu dobiti informacije o nama kao resursu za pomoć pri izlasku iz nasilnih veza.

Ukoliko u Vašoj organizaciji, ustanovi ili okruženju postoji interes za detaljnijim upoznavanjem s programom, praksom i načelima rada Sigurne kuće Istra, molimo kontaktirajte nas radi dogovora o tome kako Vam se možemo predstaviti.