Ako imaš problema u vezi, ako imaš prijatelja/icu koji ima problema u vezi ili je pak nasilan/a, obrati nam se za savjet.

Pomoć mladima

Svjetska zdravstvena organizacija WHO (world health organisation) 2013. godine potvrđuje rapidan rast nasilja u mladenačkim vezama (teen dating violence) te se ovaj problem smatra svjetskim zdravstvenim problemom i globalnim kršenjem ljudskih prava. Najranjivija skupina je populacija 16-24g.

Par činjenica o nasilju u mladenačkim vezama:
- Najčešći oblik nasilja u vezama mladih je psihičko nasilje
- Cyber/Internet nasilje rasprostranjeno je toliko da ga mladi više ne percipiraju kao nasilje
- Prema posljednjem istraživanju organizacije CESI (Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) 60% mladih izjavljuje da su doživjeli neki oblik nasilja u vezi; 26% mladića i 13% djevojaka ne smatra šamaranje nasilnim ponašanjem; 6% mladića prisiljava svoju partnericu na seksualni odnos...