Sigurna kuća Istra

Sigurna kuća Istra je organizacija civilnog društva (udruga) koja pruža besplatnu pomoć i podršku ženama žrtvama obiteljskog /partnerskog nasilja i njihovoj djeci.

Stručni tim Sigurne kuće Istra čine djelatnice i vanjske suradnice: psihologinje, pravnice i ostale djelatnice educirane za rad sa žrtvama nasilja.

Sve osobe koje su dio tima Sigurne kuće Istra rade po etičkim principima:
- Povjerljivosti
- Poštivanja slobode i prava osobe na vlastite izbore
- Pružanja pomoći bez prosuđivanja i diskriminacije

Društvo senzibilizirano za potrebe žrtava obiteljskog nasilja, društvo koje ne tolerira i strogo osuđuje nasilje nad ženom u obitelji, društvo koje je spremno pomoći žrtvi nasilja, društvo koje počinitelje nasilja smatra odgovornim za nasilje; porast svijesti o neprihvatljivosti i kažnjivosti nasilnih ponašanja, društvo koje je osviješteno da je nasilje neprihvatljivo ponašanje i da za nasilje nema opravdanja.

Sigurna kuća Istra osnovana je u rujnu 2005. godine u Puli s ciljem pružanja besplatne pomoći i podrške ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja na području Istarske županije.

Djeluje kroz pružanje besplatne savjetodavne pomoći i smještaja ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja te kroz edukaciju i podizanje svijesti građanstva o nasilju u obitelji kao društveno neprihvatljivom modelu ponašanja.

- Kontinuirani rad od 2005.god u pružanju besplatne pomoći i podrške ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci.
- Prepoznatljivost programa i financijska podrška na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
- Hitni smještaj kao urgentni oblik pomoći u akutnoj situaciji nasilja sa razrađenim hodogramom postupanja od strane institucija
- Kontinuiran rad na prevenciji nasilja
- Veliki broj korisnika naših usluga
- Priznanje gradonačelnika Grada Pule za izuzetan doprinos i rad na zaštiti mentalnog zdravlja i poboljšanju kvalitete života u zajednici (2016. g.)