SOS telefon

Telefon 052 500 - 148 otvoren je za pozive:
radnim danom od 8:00 - 14:00 sati.
Ponedjeljkom i petkom dodatno od 17:00 - 19:00 sati

Telefonom se mogu dobiti informacije o:
- vrstama pomoći koju pruža Sigurna kuća Istra
- slobodnim terminima za dolazak u savjetovalište

* sastanak možeš zakazati i mailom.

Razgovore u savjetovalištima i skloništima vode djelatnice i vanjske suradnice Sigurne kuće Istra (psihologinje, pravnice, odvjetnice i djelatnice drugih profesija educirane za rad sa žrtvama nasilja.)

Cilj razgovora je analizirati situaciju u kojoj se korisnica nalazi, podržati resurse i snage koje ima (sama ili u okolini), planirati korake koje želi poduzeti kako bi riješila ili napustila nasilni odnos, dati potrebne informacije o mogućim drugim vrstama pomoći od nadležnih institucija.

Po potrebi, zakazuju se sastanci vezani za pružanje pravnih informacija ili pružanje intenzivnije psihološke pomoći.

Sadržaji razgovora s korisnicom, njen identitet i osobni podatci su povjerljive informacije.

Sigurna kuća Istra raspolaže s dva skloništa na tajnim lokacijama, kapaciteta do 17 osoba.

Sklonište je prostor na tajnoj lokaciji u koji se smještaju žene žrtve nasilja u obitelji koje su odlučile prekinuti nasilni odnos a nemaju mogućnost ostanka u vlastitom domu ili druge raspoložive resurse (rodbina, prijatelji).

Takav oblik smještaja primjeren je za korisnice koje su u takvom psihičkom i fizičkom stanju da se uz našu podršku (savjetodavnu, materijalnu) mogu samostalno skrbiti za sebe i djecu tijekom života u skloništu.

Smještaj u sklonište je privremeno rješenje, u pravilu traje do 6 mjeseci a prema procjeni stručnog tima i potrebama štićenice može trajati i duže. Za to vrijeme štićenica uz našu pomoć radi na uspostavljanju preduvjeta potrebnih za samostalan život i skrb o djeci po izlasku iz skloništa.

Aktivnosti prevencije

Sigurna kuća Istra pridaje veliku važnost pridaje upravo prevenciji nasilja u adolescentskim vezama, te smo kroz godine radile sa velikim brojem učenika i učenica na različitim radionicama.

Posljednje istraživanje o nasilju u mladenačkim vezama u RH, provedeno je davne 2004.godine (CESI). No, naša saznanja (koja stječemo putem radionica sa mladima) ukazuju da se podaci nisu bitno promijenili. Vrlo je zabrinjavajući podatak da je 60% mladih doživjelo neki oblik nasilja u vezi. Dijelom je to zato jer ne znaju prepoznati nasilje, smatraju ga nečim normalnim i uobičajenim, te su sukladno tomu, vrlo nasilni i trpe veće količine nasilja. Problem je i globalan. Svjetska zdravstvena organizacija - WHO (world health organisation), 2013. godine potvrđuje rapidan rast nasilja u mladenačkim vezama, te se ovaj problem, smatra svjetskim zdravstvenim problemom i globalnim kršenjem ljudskih prava. Najranjivija skupina je populacija 16-24g.

Kroz radionicu, sudionici se upoznaju s dinamikom razvoja nasilne veze, uče prepoznati različite pojavne oblike nasilja i dobivaju neke konkretne savjete što činiti u takvim situacijama.

Ukoliko je Vaša škola zainteresirana za radionicu prevencije, kontaktirajte nas. Radionica je besplatna.

Ostale aktivnosti

Promocija rada i međusektorska suradnja

Kako bismo našim korisnicama pomogle u ostvarivanju različitih prava i u rješavanju prioritetnih životnih pitanja, nastojimo ostvariti dobru suradnju sa s različitim službama i institucijama, kao i sa srodnim organizacijama civilnog društva. Također, nastojimo kontinuirano upoznavati javnost s našim radom kako bi informacije o pomoći koju pružamo bile poznate na području cijele Istarske županije, a i šire.

Sigurna kuća Istra trenutno jedina nudi smještaj ženama žrtvama obiteljskog nasilja (i njihovoj djeci) na području Istarske županije.

Upravo zato, vrlo je važno da kroz lokalne i regionalne institucije, naše potencijalne korisnice mogu dobiti informacije o nama kao resursu za pomoć pri izlasku iz nasilnih veza.

Ukoliko u Vašoj organizaciji, ustanovi ili okruženju postoji interes za detaljnijim upoznavanjem s programom, praksom i načelima rada Sigurne kuće Istra, molimo kontaktirajte nas radi dogovora o tome kako Vam se možemo predstaviti.